Proiecte ale comunei Gogosu:

-Modernizare drumuri rurale
-Modernizarea scolilor
-Alimentare cu apa a comunei